Hem

Välkommen till PersonalPartner i Ådalen

Våga tänka HR

PersonalPartner i Ådalen tillhandahåller tjänster inom områdena personal- och kommunikation. Två expertområden sticker ut – coaching och rekrytering.


Vi startade 2006 och jobbar lokalt med lokal kompetens.

Med PersonalPartner som enda leverantör kan du som kund tillgodose behoven av flera olika kvalificerade konsulttjänster. Vi levererar med stöd till marknads- och HR-funktionerna signifikanta och mätbara resultat till våra kunder.


Som HR-chef

hjälper vi dig med att attrahera, utveckla, avveckla och rådgiva.


Som Marknadschef

stödjer vi med rådgivning, projektledning, marknadsundersökning och hälsoundersökning (förstudie).


Inom Management

hjälper vi dig med olika former av ledningsstöd, vikarierande VD, mentorskap och adjungerande styrelsemedlem.

Vi erbjuder följande avtalsformer:

- Projekt med fast pris.

- Löpande med ramavtal.

- Löpande med abonnemang.

- Timpris från 400 SEK till 1500 SEK beroende på vilken kompetens som efterfrågas.

- Visstidsanställning, hel- eller deltid.


Kontakta oss

så kommer vi till dig med en bullpåse och berättar mer om vad vi kan hjälpa dig med. 

De jag pratat med är nöjda eller supernöjda med vägledningen. Att det varit bra och tydlig information. 

En av deltagarna börjar studera på måndag ! 

Ditt arbete är guld värt.
Kund, februari 2021

Deltagares feedback efter coachuppdrag 20191013 :

"Tusen tack för allt stöd och hjälp som jag fått av er båda den här tiden. 💖"

© Copyright 2006-2020. ppartner.org. All Rights Reserved.